Identifisering av videre forskningsbehov innen levende sjømat

Identifisering av videre forskningsbehov innen levende sjømat

Målet med prosjektet er å identifisere og beskrive behovet for forsking i hele verdikjeden for “levende sjømat”, fra fisker til marked. Dette vil gjennomføres gjennom intervju/samtaler med relevante aktører (fiskere, produsenter og eksportører), samt gjennom katalogisering av kjent/publisert kunnskap for å identifisere kunnskapshull. I tillegg vil det arrangeres en workshop hvor relevante næringsaktører vil bli invitert til å diskutere behovet for forsking for en videre utvikling av den levende sjømatnæringen. Anbefalinger vil bli gitt til FHF om behov for forsking som vil tillate en rask og effektiv utvikling av industrien i Norge.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54723
|

Prosjektansvarlig:

Snorre Bakke
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Identifisering av videre forskningsbehov innen levende sjømat

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Samarbeidspartnere:

NOFIMA

Prosjektdeltakere:

, Philip James, Sten Siikavuopio