Alger - Sunn mat fra kysten (ALSMAK)

_MG_4316.jpg

Alger - Sunn mat fra kysten (ALSMAK)

I sjømatnasjonen Norge er makroalger (tang og tare) per i dag en høyst undervurdert og uutnyttet ressurs. Selv om alger er både næringsrike og sunne og representerer en lokal ressurs i kystområder, brukes ikke alger til matlaging. I motsetning til store deler av Asia, hvor makroalger inngår som en viktig del av kostholdet med signifikant helsegevinst, er bruken av alge-ressurser i Norge stort sett begrenset til alginatframstilling. Havbruksnæringen sikter mot dyrking av makroalge-arter, som dessuten er  meget interessante i et miljøperspektiv: (i) alge-biomasse kan brukes til energiproduksjon, (ii) den motvirker klima-forandringer gjennom CO2-opptak i havet og (iii) kan ha vannrensende effekter i integrerte oppdrettsanlegg med fisk.

 

Dette prosjektet er et første trinn i å utnytte tang og tare som et naturlig, sunt og kortreist element i et sjømatpreget kosthold i Norden. Dette er et viktig ledd i å fremme makroalger som en viktig og undervurdert havressurs. Forprosjektet fokuserer på synliggjøring av mulighetene for en ny råvare, nye produkt, framheving av matopplevelse, nordisk særpreg i mat og utforsking av potensialet for videreutvikling. I et prosjektpartnerskap mellom Møreforsking Marin, Klippfiskakademiet og Atlanterhavsparken i Ålesund, vil det utvikles et nordisk mat-tilbud basert på regionale makroalger, som presenteres og testes mot utvalgte  kundegrupper. Målet er at hele verdikjeden for alger som mat skal utredes gjennom et påfølgende hovedprosjekt, hvor også dyrkingspotensialet, foredlingsmuligheter og markets-situasjon inngår som nye vinklinger. Møre og Romsdal er spesielt godt egnet for gjennomføring av prosjektet, siden regionen forener tilgang til råstoff og potensiale for dyrking med en sterk  sjømatnæring med tette koblinger mot regionale FoU-miljø. Området er en global turistdestinasjon med formidlingssentre som kan brukes i koblingen mellom markedsutvikling og kunnskapsformidling.

Last ned prosjektrapport

Last ned artikkel om prosjektet fra Forskerforum Nr. 8 2014 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54753
|

Prosjektansvarlig:

Annelise Chapman
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Alger - Sunn mat fra kysten (ALSMAK)

Oppdragsgiver:

Regional Forskningsfond (RFF Midt)

Samarbeidspartnere:

Klippfiskakademiet AS, Atlanterhavsparken, University of New Brunswick (Dptmt of Biology), Hortimare AS

Prosjektdeltakere:

Pierrick Stévant, Wenche Emblem Larssen, Mindor Klauset, Tor Erik Standal, Job Schipper, Thierry Chopin