Velferd for leppefisk i merd

organization.jpg

Velferd for leppefisk i merd

Leppefisken har de siste 20 årene vært en viktig del av lusebekjempelsen i norsk lakseoppdrett. En økt satsing på økologisk produksjon, resistens av kjemiske lusemidler og en generell økning av lakselus har medført en drastisk økning i etterspørsel etter og bruk av leppefisk. En annen medvirkende årsak til økt bruk av leppefisk er stor dødelighet og uforklarlig svinn etter at leppefisken settes i merdene, noe som gir behov for etterfylling for å opprettholde en god lusebekjempelse.
 
For å redusere bruken av leppefisk og kostnadene til oppdretter vil man i prosjektet forsøke å identifisere årsaker til svinn i merd. Viktige faktorer vil være fangstbehandling og transport av lokalt fanget leppefisk og studier av adferd, overlevelse og svinn av leppefisk i merd samt under kontrollerte karforhold

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54686
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Velferd for leppefisk i merd

Oppdragsgiver:

Regionale Forskningsfond

Samarbeidspartnere:

Havforskingsinstituttet, Høgskolen i Ålesund, Villa Miljølaks, Fisker Leif Dyngvold

Prosjektdeltakere:

Grete Hansen Aas, Snorre Bakke