Økonomiske og ressursmessige konsekvenser ved fangst av taskekrabbe u...

Økonomiske og ressursmessige konsekvenser ved fangst av taskekrabbe utenom hovedsesong

Den norske taskekrabbenæringen har hatt en positiv utvikling de siste 10 -15 årene, hvor man har hatt en medfølgende utvidelse i sesong og det geografiske området krabben fiskes i.

Etter en stadig tidligere oppstart og større uttak under krabbefiske i Midt-Norge og på Helgeland, er det stilt spørsmål om hvilke konsekvenser dette kan ha for krabberessursen og det økonomiske aspektet i fiskeriet. På den andre siden ønsker næringen et stadig større volum for å dekke markedets etterspørsel og for å holde en mer kontinuerlig produksjon av hensyn til arbeidere og investeringer i fabrikker og utstyr.
 
Prosjektets hovedmål er å avdekke ressursmessige og økonomiske konsekvenser ved fangst av taskekrabbe utenom hovedsesong. Dette skal undersøkes ved å:
 
  • Beskrive kvalitet og fangstsammensetning i utvidet og i hovedsesong på tradisjonelle fiskefelt.
  • Beskrive kvalitet og fangstsammensetning på utradisjonelle fiskefelt «utenskjærs» i hovedsesong.
  • Finne mulige sammenhenger mellom krabbepopulasjoner «utenskjærs» og på tradisjonelle fangstområder.
  • Vurdering av ressursmessige og økonomiske konsekvenser av fangst i utvidet sesong.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54693
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Økonomiske og ressursmessige konsekvenser ved fangst av taskekrabbe utenom hovedsesong

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskingsfond

Samarbeidspartnere:

Havforskingsinstituttet, HitraMat AS, MS Vasøyfisk, Fosen Skalldyr, Fiskere i referanseflåten

Prosjektdeltakere:

Wenche Emblem Larssen, Snorre Bakke