Elektronisk fangstregistrering

Elektronisk fangstregistrering

Forprosjekt som skal danne grunnlag for et prosjekt som skal bidra til enklere fangstregistrering om bord i fiskefartøy,  forenkle og fremme fiskerens utøvelse av fiskeriet, samt å øke datamengden fra fiskeriene og dermed styrke forvaltningen. Forprosjektet skal etablere et nettverk mellom næring forskning/forvaltning som sammen skal utvikle et prosjekt som kan bidra til å løse utfordringer i så måte. Slik kan man på sikt bidra til en mer bærekraftig utnyttelse av fiskeressursene.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54483
|

Prosjektansvarlig:

Agnes Christine Gundersen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Elektronisk fangstregistrering

Oppdragsgiver:

NORA

Samarbeidspartnere:

Grønlands Naturinstitutt, Hafrannsøknastofnunin, Maritech AS og Royal Greenland

Prosjektdeltakere:

Jan Erik Dyb