1416 Inkludering av innfartsparkering i TraMod_By: TraMod_IP

1416 Inkludering av innfartsparkering i TraMod_By: TraMod_IP

Forfatter(e):

Jens Rekdal, Tom N. Hamre, Arne Løkketangen, Wei Zhang, Odd I. Larsen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Jernbaneverket, Vegdirektoratet, Ruter, Kystverket, Avinor

Rapportnr:

1416
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-208-8 / 0806-0789

Publikasjonstype:

Forskningsrapport
|

Sidetall:

125