Markeds- og konkurranseforhold for norsk kystgods- og offshoreflåte

Markeds- og konkurranseforhold for norsk kystgods- og offshoreflåte

Forfatter(e):

Lasse Bræin, Svein Bråthen, Arild Hervik, Harald Martin Hjelle, Lage Lyche

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Nærings- og handelsdepartementet

Rapportnr:

M0317

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

100

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Nærings- og Handelsdepartementet (NHD) i forbindelse med den kommende stortingsmeldingen om skipsfartspolitikken. Rapporten behandler situasjonen for kystgodsflåten og offshore supply.

 

Det er lagt vekt på omtale og drøfting av den norske maritime næringsklyngen, næringens komparative fortrinn, rammebetingelser og virkemidler for å styrke klyngen. Rapporten beskriver forøvrig en del forhold knyttet til markeds- og konkurranseforhold. I og med at nærskipsfarten knytter Norge til Kontinentet og Storbritannia har vi valgt å omtale også denne delen av utenrikstrafikken.