Senterstruktur og trafikk i Molde

Senterstruktur og trafikk i Molde

Forfatter(e):

Maria Laingen, Jens Rekdal, Svein Bråthen, Karoline Louise Hoff

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Molde sentrum AS

Rapportnr:

Notat T1 2019

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

54

Dette notatet ser på mulige konsekvenser av en utvidet senteretablering øst for Molde sentrum, nærmere bestemt i aksen langs Fannestrandvegen i retning Glamox’ produksjonsanlegg. Fra før ligger kjøpesenteret AMFI Roseby og Molde Storsenter i samme område. Begge disse ligger under samme eiergruppering som den planlagte utvidelsen.

Notatet har to hoveddeler:

1. En kvalitativ vurdering av effekter av parkeringsbestemmelser og senterdannelser i en casebasert analyse. Denne vurderingen er basert på en litteraturstudie fra sammenlignbare byområder.

2. Tester av hvilken effekt parkeringssatser og bompenger kan ha på trafikkstrømmene i området, basert på kjøringer med siste versjon av de transportmodellene som ligger til grunn for arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP).