Revidert Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Lofoten og Vest...

Revidert Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen

Forfatter(e):

Karoline Louise Hoff, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Avinor AS

Rapportnr:

2002
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-325-2

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

34

Dette notatet er en revidert versjon av den samfunnsøkonomiske analysen av Stokmarknes lufthavn fra 2018. Netto nåverdi over de først 40 årene er på -725 millioner, mens netto nåverdi over 75 år (inkludert restverdier for ytterligere 35 år, noe vi mener er et diskutabelt påslag) er noe mindre negativ, på -71 millioner. Resultatet vises i tabellform i kapittel 4. Resultatet må ses i sammenheng med de samfunnsøkonomiske analysene av de vegtiltakene som danner premiss for denne analysen.