Samfunnsmessige analyser innen luftfart; Del 2: Eksempelsamling

Samfunnsmessige analyser innen luftfart; Del 2: Eksempelsamling

Forfatter(e):

Svein Bråthen, Edvard Thonstad Sandvik, Harald Martin Hjelle, Knut Sandberg Eriksen, Lage Lyche, Leif Magne Lillebakk, Steinar Johansen, Sverre Strand

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Samferdselsdepartementet

Rapportnr:

0606 b
|

Isbn/Issn:

82-7830-093-3

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

76

Denne eksempelsamlingen bør brukes i sammenheng med rapport 0606 a, selve veilederen for luftfartsanalyser. Den inneholder 6 eksempler.

Arbeidet med veilederen og eksempelsamlingen har vært et samarbeid mellom Møreforsking Molde AS og Transportøkonomisk Institutt (TØI).