1701 Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter. Utredning av fylkeskommunale forsk...

1701 Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter. Utredning av fylkeskommunale forskjeller

Forfatter(e):

Hilde Johanne Svendsen, Falko Müller, Harald Thune Larsen, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rapportnr:

1701
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-278-1 (el.)/0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

78

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har bedt om bistand til en utredning av utgiftsbehovet til hurtigbåter og ferjer, som er en av delkostnadsnøklene i inntektssystemet. Hensikten med utredningen er å belyse fylkeskommunale forskjeller. Denne utredningen skal være et faglig innspill til utarbeidelse av ny delkostnadsnøkkel for båter og ferjer. Denne nøkkelen skal bidra til en fordeling mellom fylkene, basert på objektive kriterier. Beregning av nivået på rammen som er til fordeling skal ikke være en del av denne utredningen.

Utredningen skal omfatte både ferjer og hurtigbåter. Vi har gjennom arbeidet kommet frem til en fordelingsnøkkel for ferjer som vi vil anbefale, mens datagrunnlaget for hurtigbåter dessverre ikke har gjort det mulig å utarbeide en tilstrekkelig robust fordelingsnøkkel.

Den tilbudte metoden i oppdraget var basert på en gjennomsnittsbetraktning sett i forhold til et standardnivå. Det ble i løpet av prosessen utarbeidet en sambandsbasert betraktning og en medianbasert betraktning. Vi anbefaler at sambandsbasert tilnærming benyttes som basis fordelingsnøkkel. For oppdateringer og årlig vedlikehold anbefaler vi justeringer med andeler fra den medianbaserte tilnærmingen.