RTM23 Regional modell for Oslo-området. Dokumentasjon av utviklingsarbeid og t...

RTM23 Regional modell for Oslo-området. Dokumentasjon av utviklingsarbeid og teknisk innføring i anvendelse.

Forfatter(e):

Jens Rekdal, Odd I. Larsen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Statens vegvesen, Region øst

Rapportnr:

0806
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-130-2

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

85
download

I dette prosjektet er RTM23 (betaversjon) videreutviklet til RTM23 . Arbeidet har bestått i å:

  1. Reestimere/implementere arbeidsreisemodellen i RTM systemene på lokale Oslo og Akershus data og LoS-data som reflekterer timestrafikk
  2. Supplere RTM23 systemet med informasjon om trafikk modellsystemet ikke dekker selv
  3. Kalibrere RTM23 systemet mot data for 2001, herunder å tilpasse øvrige deler av RTM23 til å håndtere input for timestrafikk når det gjelder LoS-data
  4. Lage et opplegg for å ta ut timesmatriser for etterspørselen basert på de døgnmatrisene modellsystemet genererer

Fremdriften i prosjektet har vært preget av lange perioder med å lete etter og korrigere "bugs" i de tidligste implementerte versjonene av dataprogrammene. Reestimeringen av arbeidsreise-modellen har gitt oss en spesialtilpasset variant av RTM for Oslo-området som bl.a. kan håndtere køforhold.