En samfunnsmessig analyse av behovet for videreutvikling av Bergen Lufthavn, Fl...

En samfunnsmessig analyse av behovet for videreutvikling av Bergen Lufthavn, Flesland

Forfatter(e):

Svein Bråthen, Bjørn G. Bergem, Edvard Thonstad Sandvik, Leif Magne Lillebakk

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Avinor - Bergen Lufthavn, Flesland

Rapportnr:

0505
|

Isbn/Issn:

82-7830-075-5

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

88

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Avinor, og danner grunnlaget for samfunnsanalysen i Masterplanen for Bergen Lufthavn, Flesland (BGO). Rapporten gir en vurdering av både samfunnsøkonomiske forhold og ringvirkninger knyttet til å utvikle lufthavnen for å kunne betjene den forventede trafikkveksten. Flybasert utenlandsturisme til Norge er ett av flere viktige markedssegmenter som kan utvikles.

En del forhold knyttet til sysselsetting og næringsstruktur i regionen er også beskrevet. Den regionen som BGO betjener, er blant annet kjennetegnet ved et betydelig innslag av naturressursbaserte eksportnæringer samt turisme. Innslaget av flyavhengige næringer i regionen er høyt i landssammenheng.

De foreslåtte tiltakene i Masterplanen ser ut til å gi god samfunnsøkonomisk lønnsomhet, selv om ikke alle økonomiske effekter er fullt ut tallfestet. Sysselsettingsvirkninger av aktiviteten på lufthavnen er også beregnet, og det kan bli en vesentlig økning i sysselsetting direkte og indirekte tilknyttet lufthavnen, som følge av den forventede trafikkveksten.