Nasjonal transportplan og korridorstrategi for Vest- og Sørlandet; Kommentar ti...

Nasjonal transportplan og korridorstrategi for Vest- og Sørlandet; Kommentar til et arbeidsdokument

Forfatter(e):

Frode Ohr, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

SAVOS (Samarbeidsrådet for Vest- og Sørlandet)

Rapportnr:

M0304

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

27

Kommentar til et arbeidsdokument

 

I forbindelse med Nasjonal transportplan 2006-2015 (NTP) er det utarbeidet en rekke arbeidsdokumenter. Disse arbeidsdokumentene inngår som grunnlag for de statlige transportetatenes videre arbeid med NTP. I februar 2003 utarbeidet blant annet en tverretatlig arbeidsgruppe en egen transportkorridorutredning med forslag til anbefalte strategier for korridorene.

 

SAVOS, som er opprettet av de 6 fylkeskommunene langs kysten fra Aust-Agder til Møre og Romsdal, arbeider blant annet for en transportpolitikk som skal sikre regionen best mulig transportvilkår, samt for å gi området et så effektivt og sikkert transportnett som mulig. Møreforsking Molde AS har på oppdrag fra SAVOS (Samarbeidsrådet for Vest- og Sørlandet) gjennomført «en kritisk gjennomgang av rapporten "Korridorutredninger - sluttrapport fra tverretatlig arbeidsgruppe" som grunnlag for utforming og omtale av en alternativ korridorstrategi for Vest- og Sørlandet.»