1509 2. utg. Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge

1509 2. utg. Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge

Forfatter(e):

Svein Bråthen, Harald Thune Larsen, Johan Oppen, Hilde Johanne Svendsen, Helge Bremnes, Knut Sandberg Eriksen, Bjørn G. Bergem, Knut P. Heen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Samferdselsdepartementet

Rapportnr:

1509 2. utgave
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-236-1 (trykt) 978‐82‐7830‐237‐8 (elektronisk) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

147
Denne rapporten er skrevet av Møreforsking Molde AS, og Transportøkonomisk Institutt (TØI), med bidrag fra Sjurelv og Kufaas når det gjelder vurdering av foreslått ruteopplegg. TØI har hatt ansvaret for situasjonsbekrivelse og trafikkberegninger, samt for vurderingen av andre tildelingskriterier enn pris.  
Denne rapporten dekker følgende forhold:
1.    Tilstands/situasjonsrapport
2.    Forslag til rutestruktur og forpliktelse til offentlig tjenesteyting (FOT)
3.    Forventet kostnad for staten
4.    Kriterier for kjøp av flyrutetjenester
5.    Grunnlag for kommersiell betjening
6.    Trafikkprognose for perioden 2017-2022
7.    Helikoptertransport mellom Røst, Værøy og Bodø
8.    Tiltak for å bedre konkurransen om flyrutene
9.    Tildelingskriterier (annet enn pris)
Det henvises til sammendraget for en kortfattet gjennomgang av disse punktene.