Kvalitetssikring av Rovdefjordsambandet

Kvalitetssikring av Rovdefjordsambandet

Forfatter(e):

Eivind Tveter, Jens Rekdal, Maria Laingen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS i samarbeid med Marstrand AS

Oppdragsgiver:

Rovdefjordsambandet AS

Rapportnr:

1910
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-319-1

Publikasjonstype:

Vitenskaplige Artikler
|

Sidetall:

52

Møreforsking Molde og Marstrand har kvalitetssikret prosjektet Rovdefjordsambandet på oppdrag fra Rovdefjordsambandet AS. Bakgrunnen for oppdraget er krav fremsatt av Møre og Romsdal fylkeskommune om å kvalitetssikre fylkesvegprosjekter hvor prosjektet selv står for finansieringen, men hvor prosjektet er på en fylkesveg, noe som gjør fylkeskommunen til vegeier.
Hovedformålet med oppdraget har vært å gi en uavhengig anbefaling om konseptvalg for Rovdefjordsambandet og vurdere hvorvidt prosjektet er selvfinansierende.
Prosjektet ligger i Sunnmøre langs fv. 61 og erstatter ferjesambandet rute 2 Årvik-Koparnes i Vanylven (sør for fjorden) og Sande kommune (nord for fjorden). Rovdefjordprosjektet har oppstått etter privat initiativ. Prosjektet forutsettes å være selvfinansierende, dvs. at det skal ikke belaste det fylkeskommunale budsjettet.
Kvalitetssikringen er gjennomført etter retningslinjene fra Finansdepartementets kvalitetssikringsordning, hvor Møreforsking Molde og Marstrand inngår som et av konsortiene i rammeavtalen fra 2019. Kvalitetssikringsarbeidet er imidlertid tilpasset fylkeskommunens behov og inkluderer derfor også en finansieringsanalyse.