En samfunnsmessig analyse av behovet for videreutvikling av Stavanger Lufthavn,...

En samfunnsmessig analyse av behovet for videreutvikling av Stavanger Lufthavn, Sola

Forfatter(e):

Svein Bråthen, Jan Husdal, Lage Lyche, Steinar Johansen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Avinor

Rapportnr:

0610
|

Isbn/Issn:

82-7830-097-6

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

86

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Avinor, og danner grunnlaget for samfunnsanalysen i Masterplanen for Stavanger Lufthavn, Sola (SVG). Rapporten gir en vurdering av både samfunnsøkonomiske forhold og ringvirkninger knyttet til å utvikle lufthavnen for å kunne betjene den forventede trafikkveksten.

En del forhold knyttet til sysselsetting og næringsstruktur i regionen er også beskrevet. Innslaget av flyavhengige næringer i regionen er høyt i landssammenheng.

De foreslåtte tiltakene i Masterplanen ser ut til å gi god samfunnsøkonomisk lønnsomhet, selv om ikke alle økonomiske effekter er fullt ut tallfestet. Resultatet er imidlertid følsomt ovenfor når kapasitetsbegrensningene slår inn dersom Masterplanen ikke følges. Sysselsettingsvirkninger av aktiviteten på lufthavnen er også beregnet, og det kan bli en vesentlig økning i sysselsetting direkte og indirekte tilknyttet lufthavnen, som følge av den forventede trafikkveksten. Vi har også sett på sysselsmessige effekter av basefunksjonene for flyteknisk vedlikehold.

De kanskje viktigste sysselsettingsmessige og regionaløkonomiske effektene av lufthavnen er knyttet til i hvilken grad lufthavnens eksistens påvirker økonomiske aktørers (bedrifter, forvaltning, husholdninger) aktivitetsnivå og lokaliseringsvalg. Studier av slike effekter er i liten grad gjennomført, og de har derfor ikke latt seg tallfeste i dette prosjektet.