1511 Etablering av modeller for tilbringertrafikk til flyplasser

1511 Etablering av modeller for tilbringertrafikk til flyplasser

Forfatter(e):

Jens Rekdal, Tom N. Hamre, Wei Zhang

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Samferdselsdepartementet

Rapportnr:

1511
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-230-9 (trykt), 978-82-7830-231-6 (elektronisk) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

76

I dette prosjektet er det laget en generell applikasjon som beregner fordelingen av reiser til flyplasser på transportmåter og startgrunnkretser. Applikasjonen er laget som en modell for valg av transport­middel og destinasjon. Den kan kjøres i et kalibreringsmodus, hvor fordelingen på start­punkter og transportmiddelvalget kan kalibreres, og et anvendelsesmodus, hvor fordelingen på startpunkter holdes fast (lik den innkalibrerte), mens transportmiddelvalget kan variere avhengig av LoS-data. Selve modellene kan legges inn ganske fritt i styrefiler som applikasjonen bruker. I styrefilene angis plassering og navn på ulike datasett (LoS-data og sonedata), og her spesifiseres/defineres variabler og koeffisienter og også selve modellformuleringene i hver modell.

 

 

Det er utviklet modeller for fire reisetyper (bosatte og besøkendes arbeidsrelaterte reiser og private reiser) for de største flyplassene i Norge. For hver flyplass og reisetype er disse modellene kalibrert inn når det gjelder transportmåte for reiser til flyplassene og når det gjelder fordelingen på bosted/ besøks­sted i omlandet rundt flyplassene. Kalibreringsgrunnlaget er i hovedsak hentet fra RVU på fly for 2013.