Samfunnsmessige analyser innen luftfart; Samfunnsøkonomi og ringvirkninger; Del...

Samfunnsmessige analyser innen luftfart; Samfunnsøkonomi og ringvirkninger; Del 1: Veileder

Forfatter(e):

Svein Bråthen, Edvard Thonstad Sandvik, Harald Thune Larsen, Knut Sandberg Eriksen, Lage Lyche, Leif Magne Lillebakk, Marit Killi, Steinar Johansen, Sverre Strand

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Samferdselsdepartementet

Rapportnr:

0606 a
|

Isbn/Issn:

82-7830-092-5

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

180

Denne rapporten er i to bind. Den gir et grunnlag for å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser og ringvirkningsanalyser av luftfartstiltak. Bind 1 gir en nokså grundig innføring i teori og metode, og den gir konkrete anbefalinger knyttet til hvordan slike analyser bør gjennomføres, knyttet opp til Finansdepartementets retningslinjer. Bind 2 er en eksempelsamling der 6 eksempler dekker en vesentlig del av de tiltakstyper som vil bli gjort til gjenstand for slike analyser.

Arbeidet med veilederen og eksempelsamlingen har vært et samarbeid mellom Møreforsking Molde AS og Transportøkonomisk Institutt (TØI).