Netto ringvirkninger av prosjekter i Nye Veiers portefølje

Netto ringvirkninger av prosjekter i Nye Veiers portefølje

Forfatter(e):

Eivind Tveter, Wei Zhang, Maria Laingen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Nye Veier AS

Rapportnr:

1911
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-320-7

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

60

På oppdrag for Nye Veier AS har Møreforsking Molde beregnet netto ringvirkningseffekter av strekninger i Nye veiers portefølje.

Beregningene er basert på metodikken for beregning av netto ringvirkninger for NTP 2022–2033, utviklet av Møreforsking Molde og COWI i 2018. Metodikken er basert på rammeverket utviklet i Storbritannia og benytter resultater fra de regionale transportmodellene for personreiser (RTM) og Statistisk sentralbyrå.