Ny ferjeforbindelse mellom Hitra og Aure (Laksåvik-Kjørsvikbugen). Beregning av...

Ny ferjeforbindelse mellom Hitra og Aure (Laksåvik-Kjørsvikbugen). Beregning av etterspørselseffekter og samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Forfatter(e):

Jens Rekdal, Jan Husdal, Odd I. Larsen, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Tjeldbergodden Utvikling AS

Rapportnr:

0712
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-115-9

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

51
download

Kjørsvikbugen (ved Tjeldbergodden) i Aure kommune, er et samfunnsøkonomisk lønnsomt samferdselstiltak. Analysen som presenteres i denne rapporten viser at prosjektet bør kunne realiseres selv om trafikkvolumene på ferjesambandet vil bli relativt beskjedene. Trafikkberegningene viser at ÅDT på sambandet vil bli mellom 130 og 160 biler per døgn. Besparelsene i reisetid og reisekostnader for brukerne av et slikt samband, er imidlertid så store at de mer enn dekker nødvendige investeringskostnader og driftskostnader for sambandet.