Strategier for anbud i ferjesektoren

Strategier for anbud i ferjesektoren

Forfatter(e):

Arild Hervik, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Rederienes Landsforening

Rapportnr:

0306
|

Isbn/Issn:

82-7830-056-9

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

24

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Rederienes Landsforening. Den gir et faglig perspektiv på bruk av anbud i ferjesektoren, og er en oppfølging av Rapport nr. 0001 (2000) fra Møreforsking Molde, "Anbud innen riksvegferjedriften", som oppsummerte noen tidlige erfaringer med anbud. Rapporten presenterer de erfaringene som kan hentes fra ytterligere 3 år med prøveordningen for anbud. På bakgrunn av disse erfaringene og strukturelle endringer i ferjenæringen gir rapporten anbefalinger knyttet til hvordan en videreføring av anbud i en 2. runde bør kunne legges opp.

En mer inngående tallmessig analyse av erfaringene med bruk av anbud vil bli gjennomført under Samferdselsdepartementets program for overordnet transportforskning.