Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Skjøtsel av kystlynghei kan redusere brannfare

kystvegetasjone_nibio_litre.jpg

Skjøtsel av kystlynghei kan redusere brannfare

Det er stor brannfare i store deler av Sør-Norge nå, fordi vegetasjonen tørker om vinteren. Dette er en økende trend. Møreforsking deltar i et forskningsprosjekt som studerer effekten av vintertørke på vegetasjon langs kysten. For å unngå store branner er det viktig at utsatte områder skjøttes på en god måte.

Møreforsking Ålesund, Universitetet i Bergen, NIBIO og SSB studerer effekten av vintertørke på vegetasjonen langs kysten. Vi er med i et internasjonalt nettverk opptatt av å hvordan tørke påvirker naturen. Prosjektet har navnet LandPress. 

Les mer om forskningsarbeidet og funnene i denne saken.
 
 
Fra forskningsarbeidet på kystvegetasjon. (Foto: Møreforsking, Liv Guri Velle.)  
 
Kontaktpersoner
Liv Guri Velle
Møreforsking Ålesund