6068 Eiksund

6068 Eiksund

Prosjektet har som mål å utvikle bygda Eiksund med utgangspunkt i dei kvalitetane bygda har, både dei naturgjevne og dei menneskelege ressursane. Prosjekteigar er Eiksund Bygdelag v/prosjektgruppa "6068 Eiksund".
 

Fakta om prosjektet:

Prosjektansvarlig:

Geirmund Dvergsdal
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

6068 Eiksund

Oppdragsgiver:

Eiksund Bygdelag