Hvorfor forlater kvinner fiskeflåten?

Hvorfor forlater kvinner fiskeflåten?

Møreforsking har fått i oppdrag av Sett Sjøbein, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond å undersøke hvorfor kvinner forlater fiskeflåten, og hvor attraktiv fiskerikompetansen deres er på land.

Møreforsking skal kartlegge kjønnsforskjellene i frafallet fra fiskeflåten, og undersøke kvinnenes egne begrunnelser for hvorfor de gikk på land og hvorfor de har, eller ikke har, begynt i sjømatsektoren på land. Vi skal også undersøke hvor attraktiv fiskerikompetansen er sett fra landbaserte sjømatbedrifters side.       

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17197
|

Prosjektansvarlig:

Gro Marit Grimsrud
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Hvorfor forlater kvinner fiskeflåten?

Oppdragsgiver:

Sett Sjøbein

Prosjektdeltakere:

Marte Fanneløb Giskeødegård, Bjørn Tore Nystrand, Lovise Kvalsund Otterlei