Evaluering av turkassetrimmen Stikk UT!

Evaluering av turkassetrimmen Stikk UT!

Stikk ut! er en åpen turkassetrim i 13 kommuner på Nordmøre og Romsdal, med totalt 150 beskrevne og oppmerkede turer i 2013. Stikk ut! administreres av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal mens turene tilrettelegges og vedlikeholdes av frivillige. Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om turkassetrimmen Stikk ut! har bidratt til at flere har kommet seg ut på tur. Spesielt om personer som ellers ikke har vært særlig aktive med turgåing har økt aktiviteten etter at de har blitt med i Stikk ut! Problemstillinger som skal belyses i prosjektet er: Opplever deltagerne bedring i helse og velvære etter at de ble med i Stikk ut? Påvirker tilgjengelighet, lengde, merking og turbeskrivelse, konkurranseelement, premiering, kostnad og transport, turfølge eller andre ting deltagernes bruk av Stikk ut? Har deltagerne forslag til hvordan Stikk ut! tilbudet kan forbedres slik at andre ville brukt tilbudet?

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2531
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av turkassetrimmen Stikk UT!

Oppdragsgiver:

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Samarbeidspartnere:

VRI Møre og Romsdal og Møre og Romsdal Fylkeskommune

Prosjektdeltakere:

Kari Bachmann