I UNG

I UNG

Alternativ opplæring for ungdom i videregående skolealder

Prosjektet I UNG retter seg mot ungdom som har falt fra videregående opplæring, og som er stående utenfor arbeidslivet. Hovedmålet med I UNG er at ungdom i målgruppen fullfører videregående opplæring, annet alternativt opplæringsløp eller får seg lønnet arbeid etter å ha deltatt i I UNG. Tiltaket iverksettes i samarbeid mellom ulike offentlige aktører og private bedrifter. Formålet med et slikt samarbeid er å skape et varig og velfungerende støtteapparat for målgruppen. Astero AS skal utvikle og implementere I UNG i alle fire regioner i Møre og Romsdal; I UNG Astero i Molde, I UNG Levende Vågen i Kristiansund, I UNG i Volda og I UNG Broen i Ålesund.

Gjennom forskning skal det identifiseres faktorer og likhetstrekk, personlige, samfunnsmessige og/eller systemrelaterte årsaker til at ungdom i målgruppen faller ut av videregående. Dessuten er hensikten med den forskningsstudien å finne ut om I UNG gir ønskede resultater og kan bli en evidensbasert metodikk som kan anvendes både i arbeid med ungdom som har falt fra videregående opplæring og i forebygging på systemnivå.

Prosjektets delmål er

  • Å utvikle og implementere I UNG i alle fire regioner i Møre og Romsdal.
  • Identifisere faktorer og likhetstrekk ved ungdom i målgruppen som førte til at de falt ut av videregående opplæring. Personlige, samfunnsmessige og/eller systemrelaterte årsaker.
  • Identifisere tiltak og aktiviteter i I UNG som fungerer spesielt godt og som eventuelt kan brukes til å forebygge frafall blant ungdommer i målgruppen som fremdeles er i videregående opplæring.
  • Undersøke om det tverrfaglige samarbeidet i I UNG fører til bedre tjenestetilbud for målgruppen og om samhandlingen oppleves som konstruktiv for partene.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2534
|

Prosjektansvarlig:

Kari Bachmann
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

I UNG

Oppdragsgiver:

Astero AS

Samarbeidspartnere:

Regionale Forskningsfond Midt-Norge

Prosjektdeltakere:

Guri Kaurstad Skrove