Følgeforskning på forsterkningstilbudet Ung11

Ung11_logo_større_png.png

Følgeforskning på forsterkningstilbudet Ung11

Møreforsking skal følge Drammens forsterkningstilbud for ungdom som trenger et ekstra år mellom ungdomsskole og videregående skole.

For å forebygge frafall fra videregående skole iverksatte Drammen kommune i 2017 et forsterkningstilbud. Det retter seg mot ungdom som av ulike grunner ikke er klare til å starte på videregående opplæring etter fullført 10. trinn.

Vi skal gjennomføre følgeforskning av Ung11 tilbudet over en periode på 4 år. Hensikten er å gi et kunnskapsgrunnlag for å utvikle tilbudet som best mulig sikrer vekst og utvikling for ungdom som trenger et år ekstra for å kunne starte og gjennomføre videregående skole.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2847
|

Prosjektansvarlig:

Tonje Hungnes
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Følgeforskning på forsterkningstilbudet Ung11

Oppdragsgiver:

Drammen kommune

Prosjektdeltakere:

Gøril Groven, André B. Sande, Guri Kaurstad Skrove, Kari Bachmann, Maria Sandsmark