Oppgaveforskyving fra sykehus til kommune

Oppgaveforskyving fra sykehus til kommune

De senere årene har det vært en forskyving av oppgaver og behandlingsansvar fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Dette var også et av de uttalte målene med samhandlingsreformen. Økt oversikt og innsikt over konsekvensene av denne oppgaveforskyvingen bidrar til å danne grunnlag for bedring av rammevilkårene for kommunene som samhandlingsaktør, og forbedre samhandlingen kommunene imellom og med sykehusene i utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Formålet med dette prosjektet er både å dokumentere endringer i sykehusenes aktiviteter og belyse konsekvenser av disse, samt undersøke kommunale konsekvenser av innføring av pakkeforløp i pasientbehandlingen. Prosjektet benytter ulike metoder, blant annet en nasjonal spørreskjemaundersøkelse, dokumentgjennomgang og nøkkelinformantintervju.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2885
|

Prosjektansvarlig:

Jorunn Hoås Rødal
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Oppgaveforskyving fra sykehus til kommune

Oppdragsgiver:

KS

Samarbeidspartnere:

Høgskolen i Molde

Prosjektdeltakere:

Turid Aarseth, Tonje Hungnes, Eivind Myhre