Nye arbeidsmodeller for innovasjonsfremmende samhandling i Møre og Ro...

Nye arbeidsmodeller for innovasjonsfremmende samhandling i Møre og Romsdal

VRI Møre og Romsdal skal gje auka innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping i marine og maritime næringar.  Prosjektet er ei følgjeevaluering knytt til VRI-satsinga i Møre og Romsdal. Evalueringa skal gje oversikt over korleis VRI-satsinga i Møre og Romsdal  fungerer, utfordringar undervegs og i kva grad det er behov for å gjøre endringar. Dette blir gjort gjennom utveksling av erfaringar mellom ulike delprosjekt og direkte tilbakemeldingar til deltakarane. Målet er å systematisere desse erfaringane for å utvikle nye arbeidsmodellar for innovasjonsfremmende regional samhandling.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1777
|

Prosjektansvarlig:

Finn Ove Båtevik
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Nye arbeidsmodeller for innovasjonsfremmende samhandling i Møre og Romsdal

Oppdragsgiver:

Noregs Forskingsråd og Møre og Romsdal fylke

Samarbeidspartnere:

Høgskulen i Volda

Prosjektdeltakere:

Lars Julius Halvorsen, , Else Ragni Yttredal, Grethe Mattland Olsen