Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og busetnad

Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og busetnad

 
Hovudmålet med prosjektet er å skape eit kunnskapsgrunnlag for å bidra til busetnad og bedriftsutvikling i lokalsamfunn på Vestlandet gjennom å vidareutvikle ekstremsportarrangement og adventureturisme i området. 
 
Delmåla er å: 1. Identifisere moglegheiter og utfordringar knytt til utvikling av arrangement, bedrifter og busetnad med utspring i ekstremsportarrangement. 2. Identifisere viktige faktorar ved oppbygging av ein destinasjon og busetnad basert på hard adventure – turisme. 3. Skape eit nettverk mellom ekstremsportarrangement og ekstremsportutøvarar, reiselivsselskap, FoU, kommunar og fylke.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17149
|

Prosjektansvarlig:

Else Ragni Yttredal
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Ekstremsport som grunnlag for reiselivsutvikling og busetnad

Oppdragsgiver:

Regionalt Forskingsfond Vestlandet, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Prosjektdeltakere:

Geirmund Dvergsdal