Cand.Speke

Cand.Speke

Vurdering av auka rekruttering til matfaga ved Stranda Vidaregåande Skule og produksjonsverksemdene Ole Ringdal, Tind og Stranda Spekemat, samt vurdering av funksjon og organisering i potensielt kompetansesenter for spekematproduksjon.
 
Forprosjektet har som hovudformål
 
- å sjå på grunnar til sviktande rekruttering til og moglege tiltak for rekruttering til Stranda vidaregåande skule samt dei tre produksjonsverksemdene Ole Ringdal as, Tind as og Stranda Spekemat.
 
- å sjå på moglege funksjonar for og organisering av eit kompetansesenter for spekematproduksjon på Stranda.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1788
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Cand.Speke

Oppdragsgiver:

Cand.Speke v/Stranda kommune