Utvikling og evaluering av reviderte frisklivsskjema

Utvikling og evaluering av reviderte frisklivsskjema

Prosjekt med utprøving av reviderte frisklivsskjema i 20 frisklivssentraler over hele landet. Skjemaene er utarbeidet i en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Helsedirektoratet, Møreforsking Molde og NTNU. Datainnsamling oktober 2013- januar 2014 gjennomført av masterstudent ved NTNU, Senter for helsefremmende forskning. Resultatet skal føre til endelig revidering av frisklivsskjema som skal anbefales for bruk i alle frisklivssentraler i landet. Skjemaene skal bidra til å gjøre det mulig å måle effekter av tiltaket, og sammenligne resultat mellom frisklivssentraler.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

00001
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Utvikling og evaluering av reviderte frisklivsskjema

Oppdragsgiver:

Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere:

NTNU