Ung i Møre og Romsdal: Analyse av data frå spørjegransking til elevar...

Ung i Møre og Romsdal: Analyse av data frå spørjegransking til elevar i vidaregåande skole

Prosjektet gjekk ut på å bearbeide data frå spørjegranskinga "Ung i Møre og Romsdal", gjennomført av Møreforsking i perioden oktober-november 2007. Denne var retta mot elevar ved dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylke. Prosjektet har to hovuddelar:  1). "Framtid i fylket". Data som gjeld elevane sin kjennskap til utdannings- og jobbmoglegheiter i fylket, forventningar til framtidig flytting og etablering etc.  2) "Medverknad". Data som gjeld deltaking i elevråd, ungdomsråd og lag og organisasjonar.  Desse aspekta vart analysert opp mot bakgrunnsdata som kjønn, lokalisering, studieretning og karakterar.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1789
|

Prosjektansvarlig:

Johan Barstad
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Ung i Møre og Romsdal: Analyse av data frå spørjegransking til elevar i vidaregåande skole

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke