Iverksetting av boligsosiale handlingsplaner

Iverksetting av boligsosiale handlingsplaner

Hovedfokus i prosjektet er kommunal organisering og planarbeid. Gjennom bevisstgjøring av og i egen de kommunale organisasjonene, vil en sette det boligsosiale arbeidet inn i en større sammenheng, både i planverket og i praksis ute i organisasjonen. Formålet med å arbeide for et helhetlig, tverrfaglig og tverrsektorielt fokus, er å sette kommunene i bedre stand til å ivareta de menneskene som er vanskeligstilte på boligmarkedet.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17125
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Iverksetting av boligsosiale handlingsplaner

Oppdragsgiver:

Husbanken Region Midt-Norge