Klimakutt Møre

Klimakutt Møre

Klimakutt Møre har som mål å bidra til gjennomføring av klimaplanar, for å redusere klimabelastninga til dei åtte kommunane Hareid, Herøy, Horningdal, Vanylven, Volda, Sande, Ulstein og Ørsta. Ein vil bygge vidare på det avslutta klimaplanprosjektet og arbeide ut frå dei vedtekne klimaplanane.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17126
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Klimakutt Møre

Oppdragsgiver:

Deltakande kommunar.

Samarbeidspartnere:

Energiråd AS v/Harald Lillebø, HVO v/ Nathalie Homlong, Enøk-senteret v/Tanja Rafteseth og Torger Mjønes