Utvikling av samarbeidsformer mellom universitet og høgskulesektor og...

Utvikling av samarbeidsformer mellom universitet og høgskulesektor og skule- / barnehageeigare

Føremålet med prosjektet "Utvikling av samarbeidsformer mellom universitets/høgskulesektor og skule- og barnehageeigarar", var å kartlegge og analysere eksisterande samarbeidsaktivitetar mellom utdanningsinstitusjonar og skule- og barnehageeigarar. Å identifisere forbetringspotensial ved dei eksisterande samarbeidsformene var også eit sentralt mål med tanke på å gjere justeringar som trengst for å betre samarbeidet. Intervju med eit utval tilsette ved Høgskulen i Volda og deira samarbeidspartar i praksisfeltet, både i kommunar og i fylke (skuleeigarar, skuleleiarar, barnehageeigarar og barnehageeigarar) var utgangspunkt for kartlegginga.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1781
|

Prosjektansvarlig:

Randi Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Utvikling av samarbeidsformer mellom universitet og høgskulesektor og skule- / barnehageeigare

Oppdragsgiver:

Utdanningsdirektoratet

Samarbeidspartnere:

Høskulen i Volda

Prosjektdeltakere:

Unni Aarflot, Roy Asle Andreassen