Frisklivssentral – en kommunal helsetjeneste for livsstilsendring

Frisklivssentral – en kommunal helsetjeneste for livsstilsendring

En flerregional multisenterstudie av frisklivssentraler.

Hensikten med studien er å undersøke om deltakelse og oppfølgingstilbudet ved kommunale frisklivssentraler, som følger Helsedirektoratets anbefalinger for organisering, påvirker fysisk aktivitet, fysisk form og helserelatert livskvalitet samt andre risiko faktorer for ikke-smittsomme sykdommer. Samt undersøke om det er spesifikke moderatorer som har betydning for endring.

Studien er en prospektiv intervensjonsstudie, gjennomført som en PhD studie i 4 fylker og 34 frisklivssentraler. Deltakerne ved frisklivssentralene blir fulgt opp fra oppstart, etter oppfølgingsperioden (3 måneder) og etter ett år (15 måneder). Studien er den første til å studere effekten av frisklivssentraler i en «real-world» setting. Studien pågår 2016-2019.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2747
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Frisklivssentral – en kommunal helsetjeneste for livsstilsendring

Samarbeidspartnere:

NTNU, Buskerud, Norland, Trøndelag og Sogn og Fjordane fylkeskommuner, Helsedirektoratet, Høgskulen Vestlandet