Evaluering av Instituttstrukturen ved Høgskolen i Ålesund

Evaluering av Instituttstrukturen ved Høgskolen i Ålesund

Prosjektet var eit ledd i evalueringa av instituttstrukturen ved Høgskulen i Ålesund. Møreforsking intervjua eit utval tilsette ved høgskulen, og oppsummerte dette i eit notat, som skulle vere grunnlag for Høgskulen sitt arbeid med organisasjonsmodell.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1766
|

Prosjektansvarlig:

Randi Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av Instituttstrukturen ved Høgskolen i Ålesund

Oppdragsgiver:

Høgskulen i Ålesund

Prosjektdeltakere:

Finn Ove Båtevik