Ormen Lange - Analyser av regionale leverandøreffekter 2008-2012

Ormen Lange - Analyser av regionale leverandøreffekter 2008-2012

I den første fasen av utbyggingene tilknyttet Ormen Lange feltet ble det gjennomført en ringvirkningsanalyse av alle investeringene som var påløpt frem til åpningen i 2007. Fra 2008 tok Shell over operatøransvaret, og i perioden 2008-2012 er det brukt betydelige beløp til drift og investeringer. På bakgrunn av dette ønsker Shell at det gjennomføres en analyse som kartlegger regionale ringvirkninger av investeringer og drift, samt sammenhengen mellom investeringer og drift frem til 2008 og for perioden 2008-2012. Den regionale dimensjonen avgrenses her til fylkene Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2483
|

Prosjektansvarlig:

Bjørn G. Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Ormen Lange - Analyser av regionale leverandøreffekter 2008-2012

Oppdragsgiver:

A/S Norske Shell

Prosjektdeltakere:

Arild Hervik, Oddmund Oterhals