SIP: Kommunikativ planlegging og utvikling

SIP: Kommunikativ planlegging og utvikling

Fagmiljøet i Volda har i over 20 år arbeidd med teori- og metodeutvikling innan kommunikativ planlegging og samfunnsutvikling og er mellom dei fremste i Noreg på dette. Hovudmålsettinga med Møreforsking i Volda sitt strategiske instituttprogram har vore å vidareutvikle kompetanse og spesielt å rekruttere og lære opp fleire medarbeidarar på forsking og undervisning innan kommunikativ planlegging og utviklingsarbeid. Spesielt er dette knytt til lokalt og regionalt nivå. Det strategiske instituttprogrammet er utvikla og gjennomført i tett samarbeid med Høgskulen i Volda.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1352
|

Prosjektansvarlig:

Jørgen Amdam
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

SIP: Kommunikativ planlegging og utvikling

Oppdragsgiver:

Noregs Forskingsråd

Samarbeidspartnere:

Høgskulen i Volda

Prosjektdeltakere:

Finn Ove Båtevik, Randi Bergem, Lars Julius Halvorsen, , , Else Ragni Yttredal, Grethe Mattland Olsen, Paul Mitchell-Banks, Johan Barstad, Johann Roppen