Læringsnettverk som implementeringsmetode – implementering av nye sam...

Læringsnettverk som implementeringsmetode – implementering av nye samordningsforløp for barn og unge med behov for sammensatte tjenester

Prosjektet er en videreføring av Kvalitet i alle ledd, et samhandlingsprosjekt vi har fulgt i 4 år.

Vi studerer implementeringen av nye samordningsforløp for barn og unge med behov for sammensatte tjenester. Prosjektet skal gi ny kunnskap om tiltak som kan optimalisere organisering av samhandling mellom tjenester og nivå, og om læringsnettverk kan være en god metode for videreføring og implementering av samhandlingstiltak på tvers av kommuner. Det er gjennomført intervju med 10 familier om deres opplevelse av familiemøte, og 20 ansatte i kommunene ble intervjuet om deres opplevelse av familiemøte. I tillegg ble det gjennomført en elektronisk spørreskjemaundersøkelse i questback med 150 ansatte i helseforetak og kommunene.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2628
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Læringsnettverk som implementeringsmetode – implementering av nye samordningsforløp for barn og ung...

Oppdragsgiver:

Helse Møre og Romsdal HF

Prosjektdeltakere:

Kari Bachmann, Sølve Mikal Krekvik Nerland, Gøril Groven