Evaluering av SEL102 Selvhjelp i folkehelsearbeid mm. og SEL101 Selvh...

Evaluering av SEL102 Selvhjelp i folkehelsearbeid mm. og SEL101 Selvhjelp

Prosjektet var ei evaluering av studiet "Sjølvshjelp i brukarmedverknad", eit etter- og vidareutdanningstilbod ved Høgskulen i Volda. Eit studium som vart gjennomført i samarbeid mellom Norsk Selvhjelpsforum og Høgskulen i Volda. Evalueringa var tufta på analysar av studentevalueringar, intervju med eit utval studentar og med ansvarlege for studiet. I tillegg var studieplanar/emneplanar ei kjelde i evalueringa.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1786
|

Prosjektansvarlig:

Randi Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av SEL102 Selvhjelp i folkehelsearbeid mm. og SEL101 Selvhjelp

Oppdragsgiver:

Høgskulen i Volda