Mobiliseringsprosjekt - Levekårsprosjektet i Kristiansund

Mobiliseringsprosjekt - Levekårsprosjektet i Kristiansund

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2519
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Mobiliseringsprosjekt - Levekårsprosjektet i Kristiansund

Oppdragsgiver:

Levekårsprosjektet i Kristiansund kommune

Samarbeidspartnere:

Regionale Forskningsfond Midt-Norge og Kristiansund kommune

Prosjektdeltakere:

Kari Bachmann