Følgjeevaluering av INU - FSF

Følgjeevaluering av INU - FSF

Følgjeevaluering av INU - den Interkommunale Næringsretta Utviklingsordninga som kompenserar for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Flora, Førde og Sogndal

Sentrale spørsmål i følgjeevaluering av organiseringa vil vere: 
-  Kva er sterke og svake sider ved den noverande organiseringa?
-  Korleis har endringa i organisering påverka oppslutninga om tiltaka?
-  Korleis har INU – FSF påverka samspelet mellom næringslivet, kommunane og frivillig sektor i dei aktuelle kommunane?

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17129
|

Prosjektansvarlig:

Else Ragni Yttredal
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Følgjeevaluering av INU - FSF

Oppdragsgiver:

INU

Prosjektdeltakere:

Geirmund Dvergsdal