Kulturpendling i Møre og Romsdal

Kulturpendling i Møre og Romsdal

I prosjektet vil Møreforsking nytte eit spørjeskjema, basert på erfaringar frå prosjektet ”Jakta på det regionale menneske”, der hovuddelen av spørsmåla er knytt opp til deltaking på konkrete kulturtilbod i Møre og Romsdal i ein nærare bestemt periode.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17139
|

Prosjektansvarlig:

Finn Ove Båtevik
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Kulturpendling i Møre og Romsdal

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune