FoU-bistand KS medlemsdialog om å forebygge utenforskap

FoU-bistand KS medlemsdialog om å forebygge utenforskap

Helse og utdanning skal bistå i FoU-prosessen knyttet til medlemsdialogen om å forebygge utenforskap og inkludere i fellesskapet høsten 2015 og opp mot Kommunalpolitisk toppmøte 2016.

"Å skape et samfunn med rom for alle, som legger til rette for at alle kan delta og oppleve tilhørighet og verdsetting er kanskje det aller viktigste målet for en nasjon" (KS i sitt inforskriv til rådmenn).

Helse og utdanning bistår sammen med andre FoU-miljø, konsulentbyrå og kommunikasjonsrådgivere KS i forberedelse av medlemsdialog om å forebygge utenforskap og inkludere i fellesskapet innen det tematiske området barn og unge og behovet for tidlig innsats - særlig rettet mot å forebygge psykiske helseplager og å bygge mestring.

Helse og utdanning skal levere et kort utfordringsnotat og delta på et  arbeidsverkstedet 11.-12. august. Utfordringsnotatet skal peke på det Helse og utdanning mener er mest relevant innenfor temaet. FoU-miljøene skal i etterkant av arbeidsverkstedet følge opp skriftliggjøringen av resultatene derfra frem mot medlemsdialogen.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2578
|

Prosjektansvarlig:

Kari Bachmann
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

FoU-bistand KS medlemsdialog om å forebygge utenforskap

Oppdragsgiver:

KS

Prosjektdeltakere:

Kari Bachmann, Guri Kaurstad Skrove