Bu- og flyttemotivundersøking for Rauma kommune

Bu- og flyttemotivundersøking for Rauma kommune

 
Rauma står overfor endringar i bu- og arbeidsmarknaden i samband med nedkortinga av reisetida til Ålesund, Vestnes og Molde, og kan såleis vente å bli betre integrert i ein ekspanderande arbeidsmarknad knytt til olje/gass og andre maritime næringar. I ein slik situasjon er det rimeleg å etterspørre kunnskap om bustadpreferansar og flyttemotiv for i størst muleg grad å kunne auke attraktiviteten til Rauma overfor både gamle og potensielt nye innbyggjarar.

Fakta om prosjektet:

Prosjektansvarlig:

Gro Marit Grimsrud
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Bu- og flyttemotivundersøking for Rauma kommune

Oppdragsgiver:

Rauma kommune

Prosjektdeltakere:

Finn Ove Båtevik