Evaluering av forsøk uten karakterer i orden og oppførsel ved Molde v...

Evaluering av forsøk uten karakterer i orden og oppførsel ved Molde vgs.

Møreforsking evaluerer forsøk uten karakterer ved Molde vgs.

Skoleåret 2019-2020 skal Molde vgs., som del av sitt utviklingsarbeid, teste ut det å utelate karakterer i orden og oppførsel for det nye kullet med elever som begynner på VG1. Utdanningsdirektoratet har godkjent at Molde vgs. og skoleeier Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomfører forsøket, og stilte krav om ekstern evaluering. Møreforsking Molde samarbeider med Høgskolen i Molde og to masterstudenter om å undersøke hvordan elever og lærere opplever forsøket uten karakterer i orden og oppførsel.

Evalueringsrapport oversendes til Utdanningsdirektoratet innen september 2020.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2870
|

Prosjektansvarlig:

André B. Sande
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av forsøk uten karakterer i orden og oppførsel ved Molde vgs.

Oppdragsgiver:

Molde videregående skole

Prosjektdeltakere:

Gøril Groven