Evaluering av Møremusikarordninga

Evaluering av Møremusikarordninga

Møremusikarordninga er en profesjonell musikerordning som skal sikre gode musikktjenester til kulturlivet i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal Fylkeskommune, ved Kulturavdelinga, har gitt Møreforsking Molde i oppdrag å evaluere Møremusikarordninga.

Evalueringen er todelt: 1) Undersøke hvilke erfaringer de som har brukt ordningen har. Denne spørreundersøkelsen gjentas to ganger, før og etter iverksetting av tiltak for å utvikle ordningen. 2) Markedsundersøkelse til potensielle brukere av ordningen som er avgrenset til privat næringsliv og unge voksne. Hensikten er å få innsikt i hvilke behov og ønsker disse målgruppene har.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2754
|

Prosjektansvarlig:

Tonje Hungnes
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av Møremusikarordninga

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylkeskommune, ved Kulturavdelinga

Prosjektdeltakere:

Sølve Mikal Krekvik Nerland